รายวิชาทั้งหมด 
753457 IT Consultancy Method 2559/02Self enrolmentข้อมูล
752494 Selected Topic in Information Technology II (2561/1)Self enrolmentข้อมูล
752342 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์(Software Development Process) 1/2557Self enrolmentข้อมูล
752442 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Entrepreneurship) 1/2557Self enrolmentข้อมูล
751701 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญา (Information for Wisdom Development) 1/2557Self enrolmentข้อมูล
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (2/2559)Self enrolmentข้อมูล
752202 Programming Fundamental II / 753322 Object Oriented Programming 2557/02 (K.Attaporn)Self enrolmentข้อมูล
75312159 Computer and Information Technology Fundamentals 2561/01 (K.Attaporn)Self enrolmentข้อมูล
752373 Web Services Technology 2560/02 (K.Attaporn)Self enrolmentข้อมูล
75648359 Preparation for Careers (K.Attaporn)Self enrolmentข้อมูล
752250 Database System/ 753351 Database Management System 2556/1 (K.Attaporn)Self enrolment
75232159 System Analysis and Designs 2561/01 (K.Attaporn)Self enrolmentข้อมูล
752230 Computer Network Technology/753361 Data Communication and Networking 2556/01 (K.Attaporn)Self enrolmentข้อมูล
75220159 Programming Fundamental 2559/02 (K.Attaporn)Self enrolmentข้อมูล