• วิดีโอแนะนำบริการฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  (Teaching and Learning Innovation)

  ผลิตโดย : นายอภิรักษ์ เพียรชอบ และนางสาวปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู
  ควบคุมการผลิต : ทีมนวัตกรรมการเรียนการสอน

 • ติดต่อสอบถาม ฝ่ายนวัตกรรมการเรียนการสอน
  ได้ที่ e-learning@buu.ac.th
  โทรศัพท์ 0-3810-2795 

  (ติดต่อได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30
  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)